Legemiddelvisning

Imigran - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Imigran
Virkestoff: Sumatriptansuksinat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Blisterpakning 18 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC01
Varenummer: 574582

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline AS
MT-nummer: 0000-07896
MT-dato: 03.08.1993

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 552.61
Maksimal utsalgspris for apotek: 740.80
Trinnpris: 251.70
Refusjonspris: 251.70