Legemiddelvisning

NexGard - 68 mg

Tyggetablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: NexGard
Virkestoff: Afoksolaner
Legemiddelform: Tyggetablett
Styrke: 68 mg
Pakning: Blisterpakning 3 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QP53BE01
Varenummer: 196181

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
MT-nummer: EU/2/13/159/008
MT-dato: 11.02.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -