Legemiddelvisning

Praluent - 75 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Praluent
Virkestoff: Alirokumab
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 75 mg/ ml
Pakning: Ferdigfylt penn 6x1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: C10AX14
Varenummer: 170486

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi-aventis groupe
MT-nummer: EU/1/15/1031/003
MT-dato: 23.09.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 10785.72
Maksimal utsalgspris for apotek: 13855.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -