Legemiddelvisning

Arti-Cell Forte -

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Arti-Cell Forte
Virkestoff: Kondrogeninduserte mesenkymale stamceller fra hest, allogene, perifert blodderiverte
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: 1 sett
Hetteglass 1 ml
Hetteglass 1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QM09AX90
Varenummer: 552726

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
MT-nummer: EU/2/18/228/001
MT-dato: 29.03.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -