Legemiddelvisning

Clopidogrel Actavis - 75 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Clopidogrel Actavis
Virkestoff: Klopidogrelbesilat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 75 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: B01AC04
Varenummer: 083710

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.03.2011
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 08-6179
MT-dato: 19.05.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 116.58
Maksimal utsalgspris for apotek: 184.90
Trinnpris: 123.10
Refusjonspris: 123.10