Legemiddelvisning

Forxiga - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Forxiga
Virkestoff: Dapagliflozin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Kalenderpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BK01
Varenummer: 502904

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: AstraZeneca AB (2)
MT-nummer: EU/1/12/795/007
MT-dato: 12.11.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 305.41
Maksimal utsalgspris for apotek: 425.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 425.60

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Risiko for nekrotiserende fascitt i perineum/Fourniers gangren ved bruk av SGLT2-hemmere

Det er meldt tilfeller av nekrotiserende fascitt/Fourniers gangren hos pasienter som bruker SGLT2-hemmere. Ved mistanke om Fourniers gangren skal SGLT2-hemmeren seponeres og behandling (inkludert antibiotika og kirurgisk behandling) iverksettes umiddelbart.

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer

Byttbare legemidler

Forxiga (2care4 ApS)

Forxiga (AstraZeneca AB (2))