Legemiddelvisning

Rozlytrek - 200 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Rozlytrek
Virkestoff: Entrektinib
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 200 mg
Pakning: Boks 90 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01EX14
Varenummer: 180236
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Roche Registration GmbH
MT-nummer: EU/1/20/1460/002
MT-dato: 31.07.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 54210.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 69154.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -