Legemiddelvisning

Alpha Ject micro 1 PD -

Injeksjonsvæske, emulsjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Alpha Ject micro 1 PD
Virkestoff: Laksepankreas sykdomsvirus, stamme AL V405, inaktivert
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, emulsjon
Styrke:
Pakning: Pose 250 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI10AA01
Varenummer: 034490

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pharmaq AS, Overhalla
MT-nummer: 14-10332
MT-dato: 26.11.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -