Legemiddelvisning

Faslodex - 250 mg/5 ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Faslodex
Virkestoff: Fulvestrant
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 250 mg/5 ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 2x5 ml
Kanyle 2 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L02BA03
Varenummer: 099204

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: AstraZeneca AB (2)
MT-nummer: EU/1/03/269/002
MT-dato: 25.10.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4773.44
Maksimal utsalgspris for apotek: 6152.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 6152.20