Legemiddelvisning

Lucentis - 10 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Lucentis
Virkestoff: Ranibizumab
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 10 mg/ ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 0.165 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: S01LA04
Varenummer: 538757

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/06/374/003
MT-dato: 24.10.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 6001.93
Maksimal utsalgspris for apotek: 7726.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -