Legemiddelvisning

Doxorubicin Accord - 2 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Doxorubicin Accord
Virkestoff: Doksorubicinhydroklorid
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 2 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01DB01
Varenummer: 537758

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 08-6316
MT-dato: 17.08.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 84.95
Maksimal utsalgspris for apotek: 145.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -