Legemiddelvisning

Losartan Krka - 12.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Losartan Krka
Virkestoff: Losartankalium
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 12.5 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09CA01
Varenummer: 093987

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: KRKA Sverige AB
MT-nummer: 06-4603
MT-dato: 15.05.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 45.54
Maksimal utsalgspris for apotek: 94.30
Trinnpris: 58.70
Refusjonspris: 58.70