Legemiddelvisning

Prevenar 13

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Prevenar 13
Virkestoff: Pneumokokk-polysakkarid serotype 1 konjugert til difteri CRM197 / Pneumokokk-polysakkarid serotype 3 konjugert til difteri CRM197 / Pneumokokk-polysakkarid serotype 4 konjugert til difteri CRM197 / Pneumokokk-polysakkarid serotype 5 konjugert til difteri CRM197 / Pneumokokk-polysakkarid serotype 6A konjugert til difteri CRM197 / Pneumokokk-polysakkarid serotype 6B konjugert til difteri CRM197 / Pneumokokk-polysakkarid serotype 7F konjugert til difteri CRM197 / Pneumokokk-polysakkarid serotype 9V konjugert til difteri CRM197 / Pneumokokk-polysakkarid serotype 14 konjugert til difteri CRM197 / Pneumokokk-polysakkarid serotype 18C konjugert til difteri CRM197 / Pneumokokk-polysakkarid serotype 19A konjugert til difteri CRM197 / Pneumokokk-polysakkarid serotype 19F konjugert til difteri CRM197 / Pneumokokk-polysakkarid serotype 23F konjugert til difteri CRM197
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 2.2 mikrog/0.5 ml / 2.2 mikrog/0.5 ml / 2.2 mikrog/0.5 ml / 2.2 mikrog/0.5 ml / 2.2 mikrog/0.5 ml / 4.4 mikrog/0.5 ml / 2.2 mikrog/0.5 ml / 2.2 mikrog/0.5 ml / 2.2 mikrog/0.5 ml / 2.2 mikrog/0.5 ml / 2.2 mikrog/0.5 ml / 2.2 mikrog/0.5 ml / 2.2 mikrog/0.5 ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte uten kanyle 10x0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J07AL02
Varenummer: 116940

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/09/590/003
MT-dato: 09.12.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 5166.24
Maksimal utsalgspris for apotek: 6655.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -