Legemiddelvisning

Glyxambi - 25 mg / 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Glyxambi
Virkestoff: Empagliflozin / Linagliptin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 25 mg / 5 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 90x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10BD19
Varenummer: 476814

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH
MT-nummer: EU/1/16/1146/017
MT-dato: 11.11.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1865.78
Maksimal utsalgspris for apotek: 2415.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: 2415.10