Legemiddelvisning

Tambocor Retard - 200 mg

Depotkapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Tambocor Retard
Virkestoff: Flekainidacetat
Legemiddelform: Depotkapsel, hard
Styrke: 200 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: C01BC04
Varenummer: 009490

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Meda - Asker
MT-nummer: 03-1818
MT-dato: 10.03.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 178.16
Maksimal utsalgspris for apotek: 263.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: 263.40