Legemiddelvisning

Linezolid Sandoz - 600 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Linezolid Sandoz
Virkestoff: Linezolid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 600 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01XX08
Varenummer: 174147

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 13-9593
MT-dato: 24.07.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 13081.72
Maksimal utsalgspris for apotek: 16715.40
Trinnpris: 6874.70
Refusjonspris: 6874.70