Legemiddelvisning

Benetor - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Benetor
Virkestoff: Olmesartanmedoksomil
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.07.2013
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Menarini International O.L. S.A.
MT-nummer: 02-1570
MT-dato: 19.06.2003
MT avregistrert dato: 15.01.2020