Legemiddelvisning

Nucala - 100 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Nucala
Virkestoff: Mepolizumab
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 100 mg
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R03DX09
Varenummer: 451830

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline Trading Services Limited
MT-nummer: EU/1/15/1043/005
MT-dato: 02.12.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 9136.64
Maksimal utsalgspris for apotek: 11742.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -