Legemiddelvisning

Pemetrexed Accord - 500 mg

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Pemetrexed Accord
Virkestoff: Pemetrekseddinatriumhemipentahydrat
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 500 mg
Pakning: Hetteglass 500 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01BA04
Varenummer: 099959

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare S.L.U.
MT-nummer: EU/1/15/1071/002
MT-dato: 18.01.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 10128.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 12949.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -