Legemiddelvisning

Porcilis PCV -

Injeksjonsvæske, emulsjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Porcilis PCV
Virkestoff: Svinecircovirus type 2 ORF2 subenhet antigen
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, emulsjon
Styrke:
Pakning: Hetteglass 100 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI09AA07
Varenummer: 038262

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Intervet International B.V.
MT-nummer: EU/2/08/091/003
MT-dato: 12.01.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -