Legemiddelvisning

Pantoprazol SUN - 40 mg

Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Pantoprazol SUN
Virkestoff: Pantoprazolnatriumsesquihydrat
Legemiddelform: Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 40 mg
Pakning: Hetteglass 5x40 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A02BC02
Varenummer: 076200

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sun Pharmaceutical - Nederland
MT-nummer: 14-10291
MT-dato: 29.01.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 206.61
Maksimal utsalgspris for apotek: 299.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: 299.70