Legemiddelvisning

Yaz - 0.02 mg / 3 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Yaz
Virkestoff: Etinyløstradiol / Drospirenon
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 0.02 mg / 3 mg
Pakning: Kalenderpakning 3x28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: G03AA12
Varenummer: 141695

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bayer AB - Solna
MT-nummer: 07-5386
MT-dato: 22.04.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 229.21
Maksimal utsalgspris for apotek: 328.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -