Legemiddelvisning

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan
Virkestoff: Efavirenz / Emtricitabin / Tenofovirdisoproksilmaleat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 600 mg / 200 mg / 245 mg
Pakning: Flaske 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AR06
Varenummer: 479007

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mylan S.A.S.
MT-nummer: EU/1/17/1222/001
MT-dato: 05.09.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 6715.99
Maksimal utsalgspris for apotek: 8599.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -