Legemiddelvisning

Darunavir Krka - 800 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Darunavir Krka
Virkestoff: Darunavir
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 800 mg
Pakning: Boks av plast 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AE10
Varenummer: 138902

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: KRKA, d.d. Novo mesto
MT-nummer: EU/1/17/1249/009
MT-dato: 26.01.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3098.24
Maksimal utsalgspris for apotek: 3986.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -