Legemiddelvisning

Eurican Herpes 205 -

Pulver og væske til injeksjonsvæske, emulsjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Eurican Herpes 205
Virkestoff: Canint herpesvirus antigener
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, emulsjon
Styrke:
Pakning: 1 sett
Flaske av glass 1 dose
Flaske av glass 1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI07AA06
Varenummer: 143668

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
MT-nummer: EU/2/01/029/003
MT-dato: 02.10.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -