Legemiddelvisning

Uptravi - 200 mikrog

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Uptravi
Virkestoff: Seleksipag
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 200 mikrog
Pakning: Blisterpakning 140 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B01AC27
Varenummer: 374906

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Janssen-Cilag International N.V.
MT-nummer: EU/1/15/1083/003
MT-dato: 12.05.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 82700.73
Maksimal utsalgspris for apotek: 105479.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -