Legemiddelvisning

Tyverb - 250 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Tyverb
Virkestoff: Lapatinib ditosylatmonohydrat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 250 mg
Pakning: Boks av plast 84 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XE07
Varenummer: 567028

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/07/440/006
MT-dato: 23.05.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 10117.32
Maksimal utsalgspris for apotek: 12935.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -