Legemiddelvisning

Spikevax -

Injeksjonsvæske, dispersjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Spikevax
Virkestoff: SARS CoV-2 mRNA, nukleosidmodifisert (koder for full lengde spike protein)
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, dispersjon
Styrke:
Pakning: Hetteglass 10x10 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J07BX03
Varenummer: 485348
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 06.01.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Moderna Biotech Spain, S.L
MT-nummer: EU/1/20/1507/001
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 0.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 0.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -