Legemiddelvisning

Cinacalcet Mylan - 30 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Cinacalcet Mylan
Virkestoff: Cinacalcethydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 30 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: H05BX01
Varenummer: 468103

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mylan Pharmaceuticals Limited
MT-nummer: EU/1/15/1054/001
MT-dato: 19.11.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1467.30
Maksimal utsalgspris for apotek: 1907.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -