Legemiddelvisning

Alpha Ject 5-3

Injeksjonsvæske, emulsjon

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Alpha Ject 5-3
Virkestoff: Aeromonas salmonicida, hel, inaktivert / Aliivibrio salmonicida, inaktivert / Vibrio anguillarum, serotype O1, inaktivert / Vibrio anguillarum, serotype O2A, inaktivert / Moritella viscosa, inaktivert
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, emulsjon
Styrke:

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 01.10.2011
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Pharmaq AS
MT-nummer: 03-1814
MT-dato: 28.03.2011
MT avregistrert dato: 01.05.2024