Legemiddelvisning

Moventig - 25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Moventig
Virkestoff: Naloksegoloksalat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 25 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 10x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A06AH03
Varenummer: 406061

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Kyowa Kirin Holdings B.V.
MT-nummer: EU/1/14/962/009
MT-dato: 08.12.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 201.51
Maksimal utsalgspris for apotek: 293.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 293.20