Legemiddelvisning

Paxlovid - 100 mg / 150 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Paxlovid
Virkestoff: Nirmatrelvir / Ritonavir
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg / 150 mg
Pakning: Blisterpakning 20 stk
Blisterpakning 10 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J05AE30
Varenummer: 591488
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG
MT-nummer: EU/1/22/1625/001
MT-dato: 28.01.2022

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 0.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 0.01
Trinnpris: -
Refusjonspris: -