Legemiddelvisning

Gem

Pulver til mikstur, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Gem
Virkestoff: Natriumklorid / Kaliumklorid / Natriumsitrat / Glukose
Legemiddelform: Pulver til mikstur, oppløsning
Styrke: 0.39 g / 0.5 g / 0.98 g / 8.13 g
Pakning: Eske 10x10 g
Reseptpliktig: Nei
Reseptgruppe: F
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A07CA
Varenummer: 162295

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Takeda AS
MT-nummer: 0000-06734
MT-dato: 18.06.1982

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Gem

Det er mangel på Gem pulver til mikstur. Pasienter som bruker Gem bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger tilsvarende til Gem. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Mangel på Gem

Les mer