Legemiddelvisning

Gem -

Pulver til mikstur, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Gem
Virkestoff: Elektrolytter / Glukose
Legemiddelform: Pulver til mikstur, oppløsning
Styrke:
Pakning: Eske 10x10 g
Reseptpliktig: Nei
Reseptgruppe: F
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A07CA
Varenummer: 162295

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Takeda AS
MT-nummer: 0000-06734
MT-dato: 18.06.1982

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Gem

Det er mangel på Gem pulver til mikstur. Det er mangel på [legemiddelnavn + styrke + formulering]. Pasienter som bruker Gem bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger tilsvarende til Gem. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak