Legemiddelvisning

Cinacalcet Accord - 90 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Cinacalcet Accord
Virkestoff: Cinacalcethydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 90 mg
Pakning: Blisterpakning 2x14 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: H05BX01
Varenummer: 445580

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 14-10391
MT-dato: 26.10.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4009.58
Maksimal utsalgspris for apotek: 5148.50
Trinnpris: 2289.50
Refusjonspris: -