Legemiddelvisning

Gemkabi - 38 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Gemkabi
Virkestoff: Gemcitabinhydroklorid
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 38 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x52.6 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01BC05
Varenummer: 074191

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: FRESENIUS KABI NORGE AS
MT-nummer: 13-9656
MT-dato: 12.12.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2740.95
Maksimal utsalgspris for apotek: 3531.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -