Legemiddelvisning

Casodex - 50 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Casodex
Virkestoff: Bikalutamid
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 50 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L02BB03
Varenummer: 008926

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 12.12.2001
MT-status: Midlertidig utgått
Eksportland: Frankrike
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 2001-10310
MT-dato: 11.02.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1280.35
Maksimal utsalgspris for apotek: 1668.70
Trinnpris: 223.50
Refusjonspris: 223.50