Legemiddelvisning

Bexsero

Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Bexsero
Virkestoff: Neisseria meningitidis gruppe B, rekombinant, NHBA-fusjonsprotein / Neisseria meningitidis gruppe B , rekombinant, NadA-protein / Neisseria meningitidis gruppe B, rekombinant, fHbp-fusjonsprotein / Yttermembranvesikler (OMV) fra Neisseria meningitidis gruppe B stamme NZ98/254
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 50 mikrog/0.5 ml / 50 mikrog/0.5 ml / 50 mikrog/0.5 ml / 25 mikrog/0.5 ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J07AH09
Varenummer: 484694

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.06.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: GSK Vaccines S.r.l.
MT-nummer: EU/1/12/812/001
MT-dato: 14.01.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 749.70
Maksimal utsalgspris for apotek: 996.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -