Legemiddelvisning

TicoVac - 2.4 mikrog/ sprøyte

Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: TicoVac
Virkestoff: Skogflåttencefalittvirus (TBE) (inaktivert)
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 2.4 mikrog/ sprøyte
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J07BA01
Varenummer: 564048

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.07.2004
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Norge AS
MT-nummer: 03-2187
MT-dato: 25.03.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 260.01
Maksimal utsalgspris for apotek: 369.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -