Legemiddelvisning

Sildenafil Actavis - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Sildenafil Actavis
Virkestoff: Sildenafilsitrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Blisterpakning 12 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G04BE03
Varenummer: 460632

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: EU/1/09/595/015
MT-dato: 10.12.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 818.52
Maksimal utsalgspris for apotek: 1079.90
Trinnpris: 344.60
Refusjonspris: -