Legemiddelvisning

Milbemax vet - 2.5 mg / 25 mg

Tyggetablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Milbemax vet
Virkestoff: Milbemycinoksim / Prazikvantel
Legemiddelform: Tyggetablett
Styrke: 2.5 mg / 25 mg
Pakning: Blisterpakning 1x2 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QP54AB51
Varenummer: 419532

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Elanco GmbH
MT-nummer: 09-6898
MT-dato: 01.10.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -