Legemiddelvisning

Kymriah -

Infusjonsvæske, dispersjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Kymriah
Virkestoff: Tisagenlekleucel
Legemiddelform: Infusjonsvæske, dispersjon
Styrke:
Pakning: Pose 3 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XX71
Varenummer: 393943
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited
MT-nummer: EU/1/18/1297/001
MT-dato: 23.08.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3082800.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 3159899.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -