Legemiddelvisning

Citalopram Vitabalans - 40 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Citalopram Vitabalans
Virkestoff: Citalopramhydrobromid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 40 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AB04
Varenummer: 059722

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Vitabalans Oy
MT-nummer: 09-7213
MT-dato: 23.03.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 443.40
Maksimal utsalgspris for apotek: 601.60
Trinnpris: 219.70
Refusjonspris: 219.70