Legemiddelvisning

Vaqta - 50 E/ dose

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Vaqta
Virkestoff: Hepatitt A-virus, inaktivert
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 50 E/ dose
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 10x1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J07BC02
Varenummer: 581203

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2003
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V.
MT-nummer: 1996-01994
MT-dato: 20.01.2000

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2249.86
Maksimal utsalgspris for apotek: 2918.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -