Legemiddelvisning

Cinacalcet Aristo - 90 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Cinacalcet Aristo
Virkestoff: Cinacalcethydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 90 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: H05BX01
Varenummer: 595847

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Aristo Pharma GmbH
MT-nummer: 18-12210
MT-dato: 18.10.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4009.58
Maksimal utsalgspris for apotek: 5148.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -