Legemiddelvisning

Zyrtec - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Zyrtec
Virkestoff: Cetirizindihydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R06AE07
Varenummer: 415592

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2016
MT-status: Markedsført
Eksportland: Tsjekkia
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 11-8214
MT-dato: 26.10.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 299.62
Maksimal utsalgspris for apotek: 418.30
Trinnpris: 74.60
Refusjonspris: 74.60