Legemiddelvisning

Aspaveli - 1080 mg

Infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Aspaveli
Virkestoff: Pegcetakoplan
Legemiddelform: Infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1080 mg
Pakning: Hetteglass 1x20 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AJ03
Varenummer: 498405
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: Apellis Ireland Limited
MT-nummer: EU/1/21/1595/001
MT-dato: 13.12.2021

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 31485.40
Maksimal utsalgspris for apotek: 40376.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -