Legemiddelvisning

Ebetrex - 20 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ebetrex
Virkestoff: Metotreksat
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 20 mg/ ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 1x1.25 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AX03
Varenummer: 037224

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.06.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: EBEWE Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG
MT-nummer: 07-5426
MT-dato: 16.12.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 92.74
Maksimal utsalgspris for apotek: 154.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 154.50