Legemiddelvisning

Imurel - 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Imurel
Virkestoff: Azatioprin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AX01
Varenummer: 075009

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Aspen Pharma Trading Limited
MT-nummer: 0000-05080
MT-dato: 09.08.1968

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 154.01
Maksimal utsalgspris for apotek: 232.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 232.60