Legemiddelvisning

Almina 28 - 100 mikrog / 20 mikrog

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Almina 28
Virkestoff: Levonorgestrel / Etinyløstradiol
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mikrog / 20 mikrog
Pakning: Blisterpakning 3x28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G03AA07
Varenummer: 165249

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: CampusPharma AB
MT-nummer: 13-9516
MT-dato: 28.11.2014
MT avregistrert dato: 30.09.2021

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 154.21
Maksimal utsalgspris for apotek: 232.90
Trinnpris: 113.50
Refusjonspris: -