Legemiddelvisning

Methofill - 50 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Methofill
Virkestoff: Metotreksatdinatrium
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 50 mg/ ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 1x0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AX03
Varenummer: 124372

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 14-10190
MT-dato: 12.08.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 160.01
Maksimal utsalgspris for apotek: 240.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: 240.30